Kirjastojen yhteystiedot

Pitäjänmäki Sockenbacka

Jousipolku 1

PL 4237, 00099 Helsingin kaupunki

09 3108 5037